nadpis.png

Tel: 321 715 220

psi3.jpg
Finanční příspěvky zasílejte na číslo účtu - Česká spořitelna: 4726562/0800 - Velmi Vám za ně děkujeme!

Venčení pejsků veřejností

Chcete-li udělat radost některému z našich svěřenců a máte-li chuť projít se po lesních pěšinách v doprovodu psího kamaráda, přijďte k nám vyvenčit pejska.

Pokud se rozhodnete k procházce s naším čtyřnohým svěřencem, doporučujeme před návštěvou útulku zavolat na naše číslo 321 715 220 , na kterém se dozvíte, zda zde je pejsek vhodný na venčení. Půjčujeme pouze pejsky, u kterých jsme nezaznamenali poruchu chování. Občas se stane, že zde vhodný adept na procházku není. Abyste k nám nevážili cestu zbytečně a nebyli zklamaní, raději se telefonicky přesvědčte o momentálním stavu. Děkujeme za pochopení.

Závazná pravidla pro venčení psů

1. K venčení jsou určeni pouze zdraví, očkovaní psi, u kterých byla ukončena doba karantény a jejichž povaha a chování jsou zaměstnancům útulku natolik známy, že jejich zapůjčení s sebou nenese přímá rizika.
2. O výběru psů určených k venčení rozhoduje službu konající pracovník psího útulku.
3. Pes smí být zapůjčen pouze osobám starším 18 ti let, kterým bude vystavena nepřenosná průkazka opatřená jejich fotografií. Zájemce o venčení psa si musí sám na své náklady pořídit fotografii a dává souhlas k tomu, aby průkazka, kterou vystaví zaměstnanec psího útulku obsahovala číslo jeho občanského průkazu, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Zároveň dává souhlas k tomu, aby osobní údaje byly vedeny v seznamu osob, kterým byla průkazka vystavena přímo v psím útulku.
4. Osobní údaje držitele průkazky slouží výhradně pro evidenci psího útulku a zaměstnanci psího útulku nesmí s osobními údaji nakládat tak, aby se s nimi seznámily třetí osoby s výjimkou, kterou určuje zákon.
5. Při převzetí psa musí být pes určený k venčení vybaven vodítkem. Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá odpovědnost pouštět psa z vodítka, případně sundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen včetně vodítka či náhubku zpět do psího útulku.
6. Při převzetí psa je předávající zaměstnanec psího útulku povinen upozornit zájemce o venčení na povahu a chování psa a důrazně je poučit, jak se psem zacházet – nepouštět z vodítka, případně nesundávat náhubek, nekrmit, apod. . . . Psi s problémovým chováním nejsou k venčení zapůjčováni.
7. Doba trvání venčení psa je určena na dobu maximálně 1 hodiny, pokud nebyla předávajícím zaměstnancem sjednána doba delší.
8. Venčení psů je povoleno pouze v okolí psího útulku – lesoparku Borky. Není povoleno venčit psa v obytných lokalitách, vodit jej domů nebo do jiných objektů a převážet dopravními prostředky.
9. Osoba, které byl pes předán k venčení po celou dobu, kdy je jí pes svěřen, za ně plně odpovídá a odpovídá i za škody, které v důsledku nedodržení těchto pokynů vzniknou jak psímu útulku, které způsobí sobě, popř. třetím osobám.
10. Při porušení povinností, daných těmito pravidly, ztrácí držitel průkazky oprávnění nadále psy venčit a jeho průkazka bude s okamžitou platností vyřazena z evidence.

Prohlašuji, že jsem se před vystavením průkazky, opravňující k venčení psů držených v Psím útulku v Kolíně, seznámil se závaznými pravidly venčení, budu se jimi řídit a jsem si vědom následků spojených s jejich porušením.


V Kolíně dne:

Jméno + podpis zájemce o venčení:


Jméno + podpis zaměstnance psího útulku:
Logo útulku

Logo útulku

Chcete vědět co pro Vás chystáme za akci? Zanechte nám svůj e-mail a my Vám o tom dáme včas vědět!

Rychlé kontakty do telefonu - načtěte QR kód

seznam útulků
Nakrmte nás
Nakrmte nás
Copyright (C)2019
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one